Deel 10.

Document No 125.

Tekst document No 125. ( anno 13 juni 1813 )

wp3b7c6227_0f.jpg
wp8f512ada.png
Briefwisseling tussen de Burgemeesters van Hattem en Heerde in zake de fatale diefstal
waarbij "De Schokker en de zijne herkend zijn.
Mijn Heer de Maire.

wp02f7cb7a.png
wp7d51ae37.png
wp31d4e00c.png
wpe916725a.gif
wp5d5dbf59.png
wp9f85c007.png
Deel 2.
Deel 3.
Deel 4.
Deel 5.
Deel 6.
Deel 7.
Deel 8.
Deel 9.
Deel 10.
Deel 11.
Deel 12.
Deel 13.
Deel 14.
Deel 15.
Deel 16.
Deel 17.
Deel 18.
Deel 19.
Deel 20.
Deel 21.
Deel 22.
wp5a27506e.png
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wpe916725a.gif
Inleiding.
wp5533b116.gif
Deel 1.
wp5533b116.gif
Op het ogenblik vervoegt zig bij mij de schaapherder van den bouwman Berend Hulsbergen wonende op den
agtersten ketenberg, in 't Heem onder deze maire, met de name Hendrik Claasfen, die mij klaaglijk rapporteerden
dat uit 't schaapsschot van gemelde zijn bouwman gelegen in't veld agter het bosch van den Heer Graat van Bechteren,
in de afgelopen nacht met inbraak waren ontvreemd twee vette schapen, namelijk een grote ooy grijs aan de kop en
een tweejarig geschoren Hamel met rode stippeltjes onder de oogen, en welke ontvreemde schapen, door de daders die
vermoed te Wapenveld onder maire t'huis te horen, in't veld in de nagt waaren geslacht en afgehaald, ook dat de daders
in hun werk gestoort en door de Wapenvelder nagtwagt aangezet geworden, terwije de geslachte schapen met de vellen
door de nachtwagt onder zijn gebragt bij Dork Boeve in gemelden buurtschap wonende.
De maire ( burgemeester ) van Hattem sluit deze verder bijna onleesbare brief af met het verzoek aan zijn collega in
Heerden hem te helpen te zoelken naar de daders en hen te arresteren zodat gerechtelijke vervolging in gang kan
worden gezet.