Deel 13.

wp2d4db43d_0f.jpg
wpe916725a.gif
Inleiding.
wpe916725a.gif
wp5533b116.gif
Deel 1.
wp5533b116.gif
wp02f7cb7a.png
wp7d51ae37.png
wp899b1424.png
wpe916725a.gif
wp5d5dbf59.png
wp9f85c007.png
Deel 2.
Deel 3.
Deel 4.
Deel 5.
Deel 6.
Deel 7.
Deel 8.
Deel 9.
Deel 10.
Deel 11.
Deel 12.
Deel 13.
Deel 14.
Deel 15.
Deel 16.
Deel 17.
Deel 18.
Deel 19.
Deel 20.
Deel 21.
Deel 22.
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
Overlijdens akte van Hilligje Heideveld
wpc80c1428.png
Hilligje groeid op tot een jong vrouw in een omgeving en tijdperk die weinig toekomst perspectief biedt.
Haar hele leven zal ze hard moeten werken om eem minimum van bestaan te kunnen handhaven .
Als ze 27 jaar is krijgt ze een zoon.
Hilligje is dienstmeid van beroep en niet getrouwd, ondanks nasporingen is de naam van de vader niet
bekend. Het was toentertijd de gewoonte dat de kerk raad eiste dat de vrouw de naam van de vader
noemde. Weigerde ze dat, dan kon ze uit de kerk gestoten worden.
Het kind werd opwies niet gedoopt. Vaak probeerde de vroedvrouw tijdens de bevalling de naam van
de vader te achterhalen. Hilligje heeft voor zover wij konden nagaan de naam van de vader nooit genoemd.
Hilligje gaf haar zoon de naam Steven. Zo kunnen we zien dat het doorgeven van de achternaam en dus de
stamboom niet altijd van vader op zoon over gaat, in dit geval zit er een dochter tussen.
En dat vind ik althans heel apart.

Drie jaar later , op 27 mei 1837, treed Hilligje in het huwelijk met Roelof Borgmeijer, 49 jaar oud,
van beroep landbouwer.
Hij was weduwnaar van Janna van Groesbeek. Uit dit huwelijk worden negen kinderen geboren, waarvan
twee tweelingen Echter, drie van deze kinderen blijven maar in leven , waarvan 1 van de jongste tweeling.
De andere kinderen overlijden allen binnen een jaar na hun geboorte.
In 1848 overlijdt Roelof Borgmeijer op 60 jarige leeftijd.
Hilligje zal niet meer hertrouwen , tot haar dood op 28 april 1868 blijft ze in haar huisje even buiten
Hattem wonen.
Jaren later zal het huis worden afgebroken en er een nieuw huis gebouwd worden wat er tot aan de dag
van vandaag nog staat.

Met medewerking van de gemeente Hattem hebben Wendy en ik na bijna 125 jaar het graf van Hilligje
terug gevonden en er bloemen op kunnen leggen. Hillige was voor Wendy en mij de aanleiding om in het
verleden van onze familie te duiken.
Onze doelstelling was eerst om haar te vinden, dit was nu afgerond en konden we verder gaan.