Deel 15.

Geboorte-akte van Steven Heideveld.

wp094e025e_0f.jpg
wpe916725a.gif
Inleiding.
wpe916725a.gif
wp5533b116.gif
Deel 1.
wp5533b116.gif
wp02f7cb7a.png
wp7d51ae37.png
wp899b1424.png
wpe916725a.gif
wp5d5dbf59.png
wp9f85c007.png
Deel 2.
Deel 3.
Deel 4.
Deel 5.
Deel 6.
Deel 7.
Deel 8.
Deel 9.
Deel 10.
Deel 11.
Deel 12.
Deel 13.
Deel 14.
Deel 15.
Deel 16.
Deel 17.
Deel 18.
Deel 19.
Deel 20.
Deel 21.
Deel 22.
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wpe1df265c.png
Steven Heideveld is de volgende persoon waar we als we doorgaan met onze lijn , kennis mee maken.
Steven word s'morgens om tien uur, op 27 December 1834 geboren. Steven blijft de naam Heideveld
dragen omdat Roelof Borgmeijer hem niet als zijn zoon aanneemt. Er gaat in Hattem een verhaal rond
dat er een "Rode Steven " was die wat had met de freule die op een landgoed aldaar woonde.
Dit verhaal speelt in de periode dat Steven een jonge man is. We hebben het niet bevestigt kunnen
krijgen maar het zou wel eens om deze Steven kunnen gaan.

Als steven 23 jaar is trouwt hij op 20 november 1858 met zijn nicht Elisabeth Borgmeijer.
Uit dit huwelijk komen vier kinderen.

Hendrik Heideveld--------------------------19 februari----------1860
Elisabeth Margreta Heideveld-------------10 april--------------1863
Fennigje Heideveld----------------------------?----------------------?
Steventje Heideveld-------------------------27 november-------1874 .
Als we de geboorteakte van Steven goed bekijken vinden we voor een eerst het adres waar onze voorvaderen woonde.
Steven word geboren in het huis waar Hillegje op dat moment nog woont bij haar moeder., namelijk in Wijk C. nr. 38.
Deze wijk viel toen onder Hattem.
Als we de huwelijksakte van Steven bekijken dan zien we dat Steven zelf de akte kon ondertekenen. Maar de bruid, haar
ouders en de vier getuigen konden dat nog niet. Navraag leert ons dat het niet zo hoeft te zijn dat Steven kon schrijven.
Vaak leerde men alleen de eigen naam schrijven. Dit document was het eerste die we vonden waarin een familielid zelf
Zijn naam schreef.