Deel 2.

wp470b88b2_0f.jpg

Dit kleine document was voor ons de eerste kennismaking met één van onze voorvaderen, de registratie plicht zou pas

rond 1811 door Napoleon worden ingevoerd. De documenten zagen er dan ook zeer eenvoudig uit. Soms werd er niets

geregistreerd. De trouwakte van Hendrik Willems blinkt dan ook uit van eenvoud.

wp0763a617_0f.jpg

In de archieven kan men op Microfilm zoeken in de periode 1810

t/m 1903 . De bovenstaande documenten hebben we te danken aan

het speurwerk van de streekarchivaris van de Noord-Veluwe de

Heer Kouwenhoven.

Hendrik en Fennigje kregen uiteindelijk vier kinderen.

Willem geb. 1804

Hillige geb. 17-04-1809 overl. 27-04-1868

Jan geb 28-11-1810

Evert geb. 21-07-1813

Het eerste kind werd dus geboren binnen zes maanden na hun

huwelijk dit zou vaker voorkomen in onze familie. Dit zou voor wat

betreft het dopen van de kinderen menigmaal gevolgen hebben.

Dit zelfde gelde in die tijd voor onwettige kinderen.

Geboorte en doopakte van Hendrik ( Willems ) anno 1780.
Text Geboorte en doopakte van Hendrik ( Willems).
Den 9 November is een zoon geboren
van Willem Garrits en Evertjen Garrits.
En is gedoopt den 12 dito met de naam Hendrik.
Door den vader zelfe ten doop gehouden.
Trouwakte van Hendrik Willems en Fennigjen Jans anno 1804.
Text trouwakte.
Hendrik Willems J.M Geboren en wonende te Wapenveld onder Heerde
met
Fennigje Jans J.D Geboren te Hattem thans wonende te Wapenveld
onder Heerde onlangs gewoond hebbende te Windesheim.
Den 24 Juni 1804
wp8f512ada.png
wp02f7cb7a.png
wp7d51ae37.png
wp31d4e00c.png
wpe916725a.gif
wp5d5dbf59.png
wp9f85c007.png
Deel 2.
Deel 3.
Deel 4.
Deel 5.
Deel 6.
Deel 7.
Deel 8.
Deel 9.
Deel 10.
Deel 11.
Deel 12.
Deel 13.
Deel 14.
Deel 15.
Deel 16.
Deel 17.
Deel 18.
Deel 19.
Deel 20.
Deel 21.
Deel 22.
wp5a27506e.png
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wpeb49468c.gif
Inleiding.
wp5533b116.gif
Deel 1.
wp5533b116.gif