Slotwoord.

      Veel werk is er verricht om deze bundel te maken.

      Maar Wendy en ik hebben het met plezier gedaan.

 

    Wendy Nauta.                                Elbertus Heideveld.

wpe916725a.gif
Inleiding.
wp3b62bb74.gif
wp5533b116.gif
Deel 1.
wp5533b116.gif
wp1d180e9b.png
wpbe001f29.png
wp899b1424.png
wp3b62bb74.gif
wp2f97088e.png
wpb3ce837d.png
Deel 2.
Deel 3.
Deel 4.
Deel 5.
Deel 6.
Deel 7.
Deel 8.
Deel 9.
Deel 10.
Deel 11.
Deel 12.
Deel 13.
Deel 14.
Deel 15.
Deel 16.
Deel 17.
Deel 18.
Deel 19.
Deel 20.
Deel 21.
Deel 22.
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
Deel 22.
wp397337d8.png
Hilligje Heideveld --vak3--no--236
Haar zoon: Steven Heideveld--vak3--no--565
Zijn zoon: Hendrik Heideveld--vak3--no--763
Zijn vrouw :Roelofje draaier.
Toen Wendy en ik begonnen met het zoeken in de archieven ging de Nederlandse geschiedenis er voor ons
heel anders uitzien Op school moet je er veel over leren. Maar we komen nu tot de conclusie dat de door
ons geleerde feiten er iets anders uit zien. Nooit is ons iets verteld over de grote armoede die er heerste.
De lokale overheden anno 1800 melden grote groepen zwervende vrouwen en kinderen die bedelend van
plaats naar plaats trokken.
Op het platteland was amper werk. Wie geen werk had en rondzwierf werd als landloper betiteld.
Deze mensen hadden het extra zwaar. Ze kregen vaak de schuld van dingen die ze nooit gedaan hadden.
De standaard straf voor bedelaars was neus-kloving. Aldus getekend had die persoon voor de rest van
zijn leven nergens kans meer op. Ook vrouwen ondergingen dit lot. Bij het minste vergrijp kwam men aan
de schandpaal te staan, meestal voor een uur maar soms ook langer.

De griffier van de rechtbank moet wel stalen zenuwen hebben gehad of was compleet afgestompt.
Zijn verslagen over wat er met de mensen aan een schanpaal gebeurde zijn hartverscheurend.
Keer op keer maakten burgemeesters en ook andere instantie's de overheid er op attent dat het zo niet
langer door kon gaan. Op hun vele schrijven werd echter amper of niet gereageert.
Gezien de periode waarin hij leefde kan ik me voorstellen dat onze voorvader Hendrik Heideveld alias
"De Schokker" op het dievenpad belande. Hij zal daarin niet de enige zijn geweest die dit moest doen
om zich en de zijnen te kunnen onderhouden. Wat stelen uiteraard niet goed praat. De Franse bezetting
waar wij op school over leerde kon dus voor veel nederlanders wel eens als een soort bevrijding zijn geweest.
Want ondanks dat de fransen ons land bezet hielden, stelde ze wel orde op zaken.
Nijmegen werd zoals gezegt zonder slag of stoot ingenomen
Maar het eerste wat de fransen de Nijmeegse bevolking lieten doen was hun stad van top tot teen
schoonmaken.
Nijmegen was totaal vervuilt, de geschiedenisboeken spreken over "één groot riool"
De broer van Napoleon was een erg slecht strateeg maar stond persoonlijk vooraan toen er s'winters dijken
doorbraken en er reddings werk verricht moest worden. Dagenlang heeft hij zich persoonlijk ingezet.
Hij is degene geweest die voor het eerst opdracht gaf , maar er ook op toe zag dat de rivierdijken op goede
hoogte werden gebracht.
Iets waar voorgaande besturen door wanbeleid en veel onderling gekibbel nooit aan toe waren gekomen.
En dit terwijl er al een paar eeuwen lang honderden mensen door dijkdoorbraken om het leven waren
gekomen. Ook zorgde de fransen er voor dat de mensen anders gingen eten. De burgerbevolking kon zich
niet veel meer permiteren dan wat brood en met wat geluk eens een visje. Vlees kwam toen zeker niet op
tafel. Vandaar waarschijnlijk dat het stelen van schapen zwaar bestraft werd. Opvallend is ook dat tijdens en
zeker na de  franse bezetting de kindersterfte langzaam maar zeker terug liep. De mensen gingen zich beter
schoonhouden , drink en rioolwater werd gescheiden waardoor ziekte's werden terug gedrongen.
Gezondheidzorg was er amper maar kwam nu ook op gang. Veel nederlanders die op dit gebied door de
overheden  werden tegengewerkt konden nu hun gang gaan. Vroedvrouwen b.v moesten nuchter, schoon en
altijd bereikbaar zijn.
Het gaat te ver om hier de gehele geschiedenis van Gelderland te beschrijven.
Wie er in geintereseert is kan zijn hart ophalen in het boek 2000 jaar geschiedenis van Gelderland.
Dit boek ligt in bijna iedere bibliotheek.

Op het kerkhof van Hattem hebben Wendy en ik na ongeveer 130 jaar bloemen kunnen leggen op de
graven van: