Deel 3.

wpfcae108d_0f.jpg
Document van ternaamstelling.
Text van ternaamstelling.
Achtienhonderdtwaalf den derde september
is voor ons maire van Heerde gepaneerd
Hendrik Willems wonende onder deze gemeente
welke verklaart voor familienaam aan te nemen
Heideveld.
wp2f2ec3ff.png
wp02f7cb7a.png
wp7d51ae37.png
wp31d4e00c.png
wpe916725a.gif
wp5d5dbf59.png
wp9f85c007.png
Deel 2.
Deel 3.
Deel 4.
Deel 5.
Deel 6.
Deel 7.
Deel 8.
Deel 9.
Deel 10.
Deel 11.
Deel 12.
Deel 13.
Deel 14.
Deel 15.
Deel 16.
Deel 17.
Deel 18.
Deel 19.
Deel 20.
Deel 21.
Deel 22.
wp5a27506e.png
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wpeb49468c.gif
Inleiding.
wp5533b116.gif
Deel 1.
wp5533b116.gif
De kerkelijke instanties waren al een poosje aan het ruzien over onder anderen of je onwettige
kinderen wel of niet moest dopen. En of kinderen verwekt voor een huwelijk wel of niet wettig waren.
Schijnbaar is men er niet uitgekomen want tien jaar later vond de kerk-scheuring plaats.
Onze familie was in die periode Nederlands Hervormd.

Het zal Hendrik en Fennigje niet veel gedaan hebben want die hadden nu ze op zichzelf stonden wel
iets anders aan hun hoofd. Vandaag den dag denken wij dat mensen vroeger niet zo heel oud werden,
maar dat is niet waar.Wel is het zo dat de gemiddelde leeftijd lager was.Dit kwam door het enorm
hoge sterfte cijfer bij kinderen jonger dan 1 a 2 jaar. Zo gebeurt het dan ook in onze familie dat een
echtpaar 12 tot 16 kinderen krijgt waar er uiteindelijk maar 3 a 5 van bleven leven. De doop geschiede
dan ook meestal op de dag van de geboorte zelf, teveel kinderen stierven binnen 24 uur.
Rond 1812 word er in den Nederlanden een door de Fransen opgelegde registratieplicht ingevoert die
tevens inhoud dat men een vaste familienaam moest gaan aannemen.

Hendrik Willem neemt op drie september 1812 de familienaam Heideveld aan.
Tevens doen ook zijn ouders en broers dat.