Deel 4.

wp0f5cbc9e.png
wp02f7cb7a.png
wp7d51ae37.png
wp31d4e00c.png
wpe916725a.gif
wp5d5dbf59.png
wp9f85c007.png
Deel 2.
Deel 3.
Deel 4.
Deel 5.
Deel 6.
Deel 7.
Deel 8.
Deel 9.
Deel 10.
Deel 11.
Deel 12.
Deel 13.
Deel 14.
Deel 15.
Deel 16.
Deel 17.
Deel 18.
Deel 19.
Deel 20.
Deel 21.
Deel 22.
wp5a27506e.png
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wpe916725a.gif
Inleiding.
wp5533b116.gif
Deel 1.
wp5533b116.gif
Veel familieleden denken dat er meerdere familie's Heideveld bestaan, maar de familienaam Heideveld
is maar één keer aangenomen. Hieruit volgt dat alle mensen met de naam Heideveld familie van elkaar
zijn en dus afstammen van de vijf kinderen van Willem en Evertjen.
Het aantal familieleden is en was nooit erg groot.
Maar Hendrik Willem was bezig nog een andere naam bij de documenten van de verschillende
omliggende gemeente's te deponeren. Uit oude documenten bestaande o.a uit brieven die de
burgemeesters van Hattem en de wijde omgeving aan elkaar schrijven blijkt dat de streek word
onveilig gemaakt door een groot aantal diefstallen met inbraak. Dit word gedaan door een groep
mensen die tot dan toe wel verdacht word maar nooit betrapt werd.
Hendrik Heideveld heeft een groep mensen om zich heen verzameld die wat men voor het eerste
levensonderhoud nodig heeft niet meer koopt maar eenvoudigweg steelt.
Hendrik staat dan al jaren bekent onder de bijnaam " De Schokker "en is volgens die documenten
de schrik van de wijde omgeving.

Volgens het woordenboek staat het woord "schokker"voor iemand die de gemoederen danig verstoorde.
"De schokker" met zijn medeplichtigen pleegt inbraken in een hoog tempo en soms meerdere per nacht.
Men steelt graan bij de molenaar en neemt terloops ook daar nog wat kleding mee. Andere kleding
steelt men van "den bleke".
Ook peegt men diefstal met braak in een tolhuis en neemt daar spullen mee van kapitale waarde.
Hoelang "De Schokker" en zijn bende al aktief waren weten we niet. Maar een document uit 1811 wijst uit
dat het al enige jaren lang moet zijn. In de brief wisselingen tussen de burgemeesters blijkt dat men bij de
aangegeven diefstallen de daders niet kent en op het verkeerde spoor is. Maar dan slaat voor "De Schokker"
en de zijnen in de nacht van 12 op 13 juni 1813 het noodlot toe. Net nadat de schokker door gebrek aan
bewijs door de rechtbank in Zwolle is vrijgesproken, pleegt hij een inbraak in een schaapskooi te Hattem.
Twee vette schapen worden hier gestolen maar terwijl men bezig is deze terplekke te villen en te slachten
worden ze door de schaapsherder betrapt en herkent.
De schokker en de zijnen vluchten terwijl de nachtwacht hen achtervolgt. Maar deze keer is er geen ontkomen
aan, de daders zijn betrapt en herkent, en dat was toentertijd de voorwaarde die gelde om iemand te
arresteren.
Deze keer was er dat bewijs.

Uit één van de navolgende documenten ( No 128 ) blijkt dat "de Schokker" na zijn arrestatie diefstallen
Bekende die eerst aan andere personen waren toe geschreven of nog onopgelost waren.
Dan veranderd er voor de Schokker en zijn gezin in één dag zeer veel. Zijn vrouw Fennigje hoogzwager van
Het vierde kind ziet zich geconfronteerd met het feit dat ze alleen voor het gezin komt te staan. Inkomsten die
Voordien al bijna nihil waren vallen voor haar nu helemaal weg. In de kleine steden of dorpen had men geen
gevangenissen en geen cellen waar men langdurig mensen kon onderbrengen. De Schokker werd dan ook
spoedig op transport gezet naar de hoofdstad van het kanton waar Hattem en Heerde onder thuis hoorde,
en dat was Arnhem.

In Arnhem begint voor onze zoekactie ook een nieuw avontuur.
Eerst was ons zoeken beperkt tot bevolkings registers, maar nu kwamen pas echt de problemen.
Allereerst moesten we doorgronden hoe de rechtspraak anno 1813 georganiseerd was.