wp573df6a8_0f.jpg
Deel 5.
wp8f512ada.png
wp02f7cb7a.png
wp7d51ae37.png
wp899b1424.png
wpe916725a.gif
wp5d5dbf59.png
wp9f85c007.png
Deel 2.
Deel 3.
Deel 4.
Deel 5.
Deel 6.
Deel 7.
Deel 8.
Deel 9.
Deel 10.
Deel 11.
Deel 12.
Deel 13.
Deel 14.
Deel 15.
Deel 16.
Deel 17.
Deel 18.
Deel 19.
Deel 20.
Deel 21.
Deel 22.
wp5a27506e.png
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wpe916725a.gif
Inleiding.
wp5533b116.gif
Deel 1.
wp5533b116.gif
Het bleek namelijk dat er verschillende rechtbanken bestonden die ieder een eigen gebied van rechtspraak
bestreken. Daar Nederland ook nog bezet was door de Fransen waren er ook speciale rechtbanken.
En welke moesten wij hebben?
We wisten ongeveer in welke tijds periode we moesten zoeken, namelijk vanaf midden juni 1813.
We hadden het geluk nadat we stapels zeer oude documenten hadden doorzocht het juiste document te
vinden. We vonden het register waar alle rechtszaken die voor moesten komen genoteerd stonden.
Dit Franstalige document zette ons weer op het juiste spoor. Aan de hand van dit document konden wij
zoeken naar een verslag van de rechtszitting. Dit boek waarin deze verslagen vermeld stonden hebben we
inderdaad gevonden. Er stonden keurig op datum de verslagen van de rechtszaken maar daar waar het
verslag van "De Schokker" moest staan vonden wij tot onze grote verbazing drie blanco pagina's. Niemand
kan vertellen hoe dat is gekomen, we kunnen alleen maar aannemen dat ook hier "De Schokker" er voor
gezorgt heeft dat de rechtszaak zo onrustig verlopen is dat van enige verslaggeving niets gekomen is.
Maar het onderstaande Franse document van 27 juni 1813 verteld
ons wel wat de uitspraak van de rechtbank was.
Dit speciaal voor ons op microfilm gezette document verteld ons dat Hendrik Willem Heideveld alias"De Schokker"
word veroordeeld tot 12 jaar gevangenis straf wegens het stelen van twee schapen van de eigenaar Berend Hulsbergen.
Hij moet deze straf uitzitten in de gevangenis te Vilvoorden bij Brussel waar hij 10 januari 1814 arriveert.
Tevens moet hij enkele uren te kijk gesteld worden op het schavot te Arnhem.

Zelf waren we er een beetje stil van, zo'n hoge straf voor twee gestolen schapen.

De volgende pagina's tonen de documenten die verband hielden met de arrestatie van "De Schokker".